Vác remete

A Wiki - Katona Lajos Városi Könyvtár wikiből

Legenda:

Vác remete a pálosok censztohóvai kolostorában őrzött képen


A legenda szerint Vác városa a XI. században a környékbeli erdőkben élt Vác remetéről kapta a nevét.

Amikor a pogány magyarok áttértek a keresztény hitre, sokan voltak, akik az ország erdeibe vonultak, hogy imádkozásban töltsék az életüket.

Amikor Szent Özséb esztergomi kanonok1246 körül a pilisi hegyek közé vonult, ott sok remetét talált. Segítségükkel kolostort építettek Pilisszentkereszt néven, valamint rendszabályokat dolgozott ki számukra. IV. Orbán pápa megerősítette ezeket a szabályokat, melyek az első magyar rendnek, a pálosok rendjének alapításához vezetettek. Öltözetük fekete csuha volt, övükön fehér, a végén vörös corda. 1342 óta fehér kámzsát és csuklyás vállkendőt viseltek. Az egyetlen magyar alapítású rend, csakhamar elterjedt az országban, majd külföldön (különösen Lengyelországban, Portugáliában és Jeruzsálemben) is alapítottak rendházakat.

II József a pálos rendet feloszlatta és minden vagyonát elkobozta.

A pálosok a lengyelországi censztohóvai kolostorba gyűjtötték össze a rendjük történetére vonatkozó műemlékeiket. Kolostoruk folyosóját öt olajfestmény díszíti, melyeken azok a szent remeték vannak megörökítve, akiket a rend tagjai mint őseiket tiszteltek. Elődeik közé sorolták azokat is, akik még a rend megalítása előtt töltötték istenfélelemben életüket. Így került a pálos szentek társaságába boldog Vác remete. Az itt található festmény 1 méter széles magassága 1,3 méter. A képen Vác remete egy ház előtt üldögél és egy nyitott könyvből imádkozik. Előtte nagy kereszt áll, fehér kámzsa van rajta, a capucium a nyakába csúszott. A jobb oldal háttere erdő és hegyvidék. A festmény alatt a következő szöveg található:

B. WAAC PAVLINAM EREMUM INCOLENS, VITAE SANTITATE DIVO LADISLAO REGI VENERANDVS ETIAM VRBI AB EO CONDITAE NOMEN 1000

Emlékezet:

Idehaza is mindenkor tiszteletben tartották a szent életű remete emlékét. Még a XVIII. sz. végén is fennállott a város egyik legrégibb házának falán a remete képe ezzel a felirattal: B. Vatius. Ez a ház a nyugati városkapu mellett állt egykoron, de Migazzi parancsára 1763-ban lebontották.

Desericius a város első történetírója szintén megemlékezik Vác remetéről, s őt mint élő alakot tünteti föl.

Festmény

Művészeinket is megihlette Vác alapításának legendája. Véber Henrik történelmi festő azt a jelenetet ábrázolja, mikor Géza király boldog Vác remetével találkozik és ígéretet tesz neki, hogy kolostort épít, melyben aztán zavartalanul élhet hivatásának.


Szobor

Vác remete szobra

Vác remete szobrát egy helyi művész, Kapás Sándor alkotta meg. A mű - ihletőjének állítólagos vándorlásaihoz hűen - több alkalommal költözött a város határain belül. Eredetileg a Konstantin tér és a Káptalan utca kereszteződésénél lévő Emericana egyesületi ház oldalánál állt, mígnem a zeneiskola építésénél lebontották, majd ezt követően a Géza király téri I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola kertjébe került. Jelenlegi helyére a Kossuth tér rendezése után került a szobor. A barlang és a román stílusú templom furcsa keveredését felidéző keretben lévő köztéri alkotás a remete mellett egy szarvast is ábrázol. Ez részben utalhat a remete erdőlakó életmódjára, de emellett többen úgy vélték és vélik, hogy az agancsos állat szobra a Képes Krónika történetével szorosan összefüggő szimbólum. Géza és László királyok fogadalmára, a templomépítésre emlékeztet. A mogyoródi csata előtt Lászlónak látomása volt. Képzeletében egy csodaszarvas futott át előtte, majd megállt egy helyen. Ekkor megfogadta László, hogy ha győztesen tér vissza a csatából embereivel, templomot épít Szűz Mária tiszteletére. A viadal feltehetően diadallal zárult, legalábbis erre utal a váci Székesegyház megépülése, de az nem a mostani helyén állt.

Emléknap

Vácz Remetéről, a város vélt névadójáról minden év november 26-án emlékeznek meg.


Forrás:

Forrás: Tragor Ignác: Váci könyv, 1907. p. 19-27.

Vác a XX. Század küszöbén, 2011.

Személyes eszközök
Névterek
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök