Rókus kápolna

A Wiki - Katona Lajos Városi Könyvtár wikiből

Története

Rókus kápolna

A vasútállomás közelében található kis kápolna.

A városlakók tizedét elpusztító 1740-41-es pestisjárvány emlékére építették Althann Mihály Károly püspök támogatásával jórészt közadakozásból. A pestisjárványban 385 váci polgár halt meg, az akkori lakosságnak majdnem a tizede.A kápolnát a pestisből kigyógyult Szent Rókus, a betegek védőszentjének tiszteletére szentelték.

A nagy épületek között szerényen meghúzódó templomocskát a váciak Rókuskának becézik.

Búcsúja a város fogadalmi ünnepe, a járványok távoltartásáért ajánlják fel minden év augusztus 16-án. A négykaréjos alaprajzú kápolnát alacsony kupola fedi, kapuja korabeli kovácsoltvas munka. A kápolnában Szent Annának, a betegeket gyógyító Jézusnak és Szent Rókusnak állítottak egy-egy oltárt. Az oltárokat két-két faszobor díszíti. A Szent Rókus-oltár feletti falfestésen ábrázolták a pestisben megbetegedett Rókusnak kenyeret vivő vadászkutyát. Harangja 1792-ből való.

Rókus kápolna

A kápolnában temették el egy időben-székesegyházi temetkezőhely híján- a felszentelt püspököket, így az egyik Althann és Forgách püspököt is. Földi maradványaikat az 1800-as évek elején vitték át az új székesegyház altemplomába. A kápolna körül a múlt század elejéig működött egy temető, amit 1761-ben nyitottak az épülő székesegyház közelében akkor lezárt kiváltására. A szomszédos áruház építésekor felszámolt temetőre csak a kápolna melletti egykori temetőkereszt emlékeztet.

A Rókus-kápolna és az evangélikus templom között beépítetlen térség volt a 20. század húszas éveinek elejéig, s déli irányban egészen a Vörösházig, több száz méteren át tartott ez a széles, üres sáv. Ez a hatalmas terület adott helyet évente négyszer a híres-nevezetes váci vásároknak. A vásárteret a húszas évek elejétől parcellázták és építették be többnyire földszintes, kertes házakkal.


Forrás:

Vác - A Dunakanyar szíve, Vác, 2009. p. 230-231.

Bánhidi László: Új váci kalauz vác, 1998. p. 129.

Pest megye műemlékei II. köt. szerk. Dercsényi Dezső budapest, 1958. p. 344.

Kép 1.: http://www.utazzitthon.hu/vac_rokus_kapolna.html

Kép 2.: http://www.utazasaink.hu/vac/galeria12.html

Személyes eszközök
Névterek
Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök